Vluchtelingen en mensen in gelijkaardige situaties hebben ondersteuning nodig om op z’n minst een initiële taalkennis te verwerven – een zogenaamde ‘survival kit’ – samen met aanmoediging om hun bestaand taalrepertoire te benutten, zowel voor hun eigen noden als bij het tolken voor anderen.


Een klassieke onderwijsaanpak kan hier onmogelijk zijn. In die omstandigheden staan ngo’s of andere verenigingen die met vluchtelingen werken in voor het aanbieden van taalondersteuning aan deze doelgroep. Daarom heeft de Raad van Europa besloten om een toolkit uit te werken ter ondersteuning van dit werk.

In januari 2016 werd op de LIAM website een oproep gelanceerd om voorstellen in te dienen voor de ontwikkeling van toolkitelementen. Deze procedure leverde 120 items op, afkomstig van drie instellingen en een aantal individuen. Ze werden geanalyseerd, aangepast en gereorganiseerd over een periode van verschillende maanden. De LIAM-coördinatiegroep selecteerde uiteindelijk 57 tools (zie rubriek Medewerkers aan de toolkit)