Het proefproject van de toolkit liep tussen 13 februari en 5 april 2017 in Italië. Het werd gecoördineerd door Lorenzo Rocca, een lid van de coördinatiegroep van het project ‘Linguistic Integration of Adult Migrants’ (LIAM) van de Raad van Europa. Het project werd uitgevoerd in 36 centra verspreid over Italië en kreeg de medewerking van 18 lokale coördinatoren, 150 vrijwilligers en 2076 vluchtelingen.

 Download het dossier in pdf-formaat (enkel in het Engels)