Rechten en kwesties waarmee ik rekening moet houden bij mijn werk:

Artikel 3 - verbod van onmenselijke en vernederende behandeling, 8 - eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, 6 – recht op een eerlijk proces, 14 - verbod van discriminatie

  • Is het ingrijpen in het familie- of gezinsleven in overeenstemming met de wet, dient het een gerechtvaardigd doel (bijv. de belangen van de kinderen) en is het proportioneel ten opzichte van dat doel?
  • Werd  naar behoren rekening gehouden met het hoger belang van het kind?
  • Zijn de ouders en andere belanghebbenden tijdig en volledig geïnformeerd en zijn zij betrokken bij de besluitvorming over de toekomst van de kinderen, vooral waar het onomkeerbare of moeilijk terug te draaien beslissingen betreft?
  • Kunnen de ouders en andere belanghebbenden bij een onafhankelijk en onpartijdig gerecht beroep aantekenen tegen deze beslissingen?
  • Zijn ze geïnformeerd over hun recht tot beroep en de termijnen die daarvoor gelden?
  • Lopen de kinderen bij hun ouders of verzorgers dusdanig groot gevaar dat ze uit huis moeten worden geplaatst?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.