Rechten en kwesties waarmee ik rekening moet houden bij mijn werk:

Artikel 2 - recht op leven, 3 - verbod van foltering, 5 - recht op vrijheid, 8 - eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, 14 - verbod van discriminatie, 34 – recht op individuele verzoekschriften, Protocol Nr. 4, artikel 4, Protocol Nr. 7, artikel 1

Behalve de bovengenoemde algemene kwesties kunnen ook de volgende rijzen bij vrijheidsontneming:

  • Is de arrestatie of detentie gerechtvaardigd overeenkomstig artikel 5, eerste lid, onder f?
  • Worden kandidaat-immigranten afgezonderd van personen gedetineerd in verband met strafrechtelijke vervolging of veroordeling?
  • Is de accommodatie geschikt voor gezinnen, vrouwen en kinderen?
  • Was de eventuele dwang gebruikt bij de uitzetting van personen die verzet boden beperkt en proportioneel?
  • Zijn de rechten omtrent gezins- en familieleven van aspirant-immigranten met familie in het land in aanmerking genomen en geëerbiedigd?
  • Indien vreemdelingen groepsgewijs worden uitgezet: zijn hun zaken individueel onderzocht?
  • Hebben personen die worden uitgezet gebruik kunnen maken van de procedurele rechten van artikel 1 van Protocol Nr. 7?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.