Rechten en kwesties waarmee ik rekening moet houden bij mijn werk:

Artikel 2 - recht op leven 3 - verbod op foltering, 9 - vrijheid van godsdienst, 10 - vrijheid van meningsuiting, 11 - vrijheid van vereniging en vergadering

  • Weegt de vrijheid van meningsuiting het zwaarst bij de besluitvorming?
  • Zijn er legitieme gronden (bijv. handhaven van de openbare orde, dreiging van geweld) om de vergunning voor een bijeenkomst of demonstratie te weigeren?
  • Is inmenging in de rechten uit deze artikelen in overeenstemming met het recht, dient deze een gerechtvaardigd doel en is deze bovendien proportioneel?
  • Indien een bijeenkomst een religieus oogmerk heeft, zijn de rechten van artikel 9 gerespecteerd?
  • Zijn de nodige maatregelen genomen om de demonstranten te beschermen, ook wanneer er gelijktijdig tegendemonstraties zijn gepland?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.