Rechten en kwesties waarmee ik rekening moet houden bij mijn werk:

Artikel 2 - recht op leven, 3 - verbod van foltering, 8 - eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven,
14 - verbod van discriminatie, Protocol Nr. 1, artikel 1 - bescherming van eigendom

  • Ben ik op de hoogte of zou ik op de hoogte moeten zijn van de kans op of dreiging van geweld, inclusief huiselijk geweld, voor iemand die ik moet beschermen (bijv. als politieambtenaar)?
  • Vormt de gedetineerde of psychiatrische patiënt onder mijn hoede een gevaar voor zichzelf of anderen?
  • Zijn alle nodige en redelijkerwijs te verwachten stappen ondernomen om de gezondheidstoestand van de betrokkene vast te stellen, met name indien er aanwijzingen zijn dat deze mogelijk gewond is geraakt?
  • Kunnen de installaties waarvoor ik verantwoordelijk ben (bijvoorbeeld gemeentelijke afvalverwerkingsinstallaties) gevaar opleveren voor de woningen of het leven van de omwonenden?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.