NB: Neem bij twijfel contact op met een meerdere en win waar mogelijk juridisch advies in. Deze tabel past in het stramien van diverse artikelen uit het verdrag (met name 8 tot en met 11) maar niet allemaal: sommige zijn absoluut en bij andere zijn slechts omschreven uitzonderingen toegestaan. Zie DEEL I voor nadere informatie.