Rechten en kwesties waarmee ik rekening moet houden bij mijn werk:

Artikel 6 - recht op een eerlijk proces, Protocol Nr. 1, artikel 1 - bescherming van eigendom

  • Is er een rechtsgrondslag voor het besluit?
  • Berust het besluit op het openbaar belang?
  • Is er voor het besluit een eerlijke afweging gemaakt tussen het individuele belang en het algemeen belang?
  • Kan de betrokkene bij een onafhankelijk en onpartijdig gerecht bezwaar aantekenen tegen het besluit?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.