Rechten en kwesties waarmee ik rekening moet houden bij mijn werk:

Artikel 2 - recht op leven, 3 - verbod van foltering, 5 - recht op vrijheid, 8 - eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, 34 – recht op individuele verzoekschriften

Behalve de bovengenoemde algemene kwesties kunnen ook de volgende rijzen bij vrijheidsontneming:

  • Was de toestemming voor de vrijheidsontneming gebaseerd op medisch advies?
  • Wordt de medische noodzaak voor de vrijheidsontneming regelmatig opnieuw getoetst?
  • Zijn de maatregelen om een patiënt in bedwang te houden medisch toegelaten  en zijn ze proportioneel?
  • Beschikt de patiënt of zijn familie over de rechten om voortzetting van zijn vrijheidsontneming adequaat aan te vechten?
  • Zijn zij op de hoogte gesteld van deze rechten?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.