Rechten en kwesties waarmee ik rekening moet houden bij mijn werk:

Artikel 8 - Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, woning en correspondentie

  • Is het afluisteren of aftappen wettelijk toegestaan?
  • Wordt er een legitiem doel mee gediend, bijvoorbeeld de nationale veiligheid of het voorkomen van misdrijven?
  • Is er sprake van een “dringende maatschappelijke behoefte”?
  • Is het proportioneel ten opzichte van het doel en niet discriminerend?
  • Is er een toelating van de rechterlijke autoriteiten voor de omvang en duur van de operatie?
  • Voldoet de uitvoering van het afluisteren of aftappen qua duur en omvang aan de toelating?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.