ევროპის საბჭოს სამი პროექტის დასრულებას აღნიშნავს

12 დეკემბერი 2023 თბილისი, საქართველო

2023 წლის 12 დეკემბერს ევროპის საბჭოს 2020-2023 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების „დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმების ხელშეწყობა საქართველოში“, „გაძლიერებული ხელმისაწვდომობა იურიდიული დახმარების სერვისებზე მარგინალიზებული მოსახლეობისთვის“ და „ადამიანის...

Read More

აღდგენითი მართლმსაჯულების თაობაზე შემუშავებული კანონპროექტის განხილვა

1-2 დეკემბერი, 2023 წელი ლოპოტა, საქართველო

საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის მხარდაჭერით დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული აღდგენითი მართლმსაჯულების შესახებ საკანონმდებლო კანონპროექტის განხილვის მიზნით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო...

Read More

მედიატორთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის სემინარი ეთიკური სტანდარტებისა და დისციპლინური ზომების გასაუმჯობესებლად

23 ოქტომბერი, 2023 წელი

23 ოქტომბერს, ევროპის საბჭომ საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის ეთიკის კომისიისთვის სამუშაო შეხვედრა გამართა. სემინარის მიზანი იყო მედიაციის სფეროში ეთიკური სტანდარტებისა და პრაქტიკის ხელშეწყობა და გაუმჯობესება, რაც საბოლოოდ საქმეების უფრო პროფესიონალურად განხილვას შეუწყობს ხელს. სამუშაო...

Read More

საერთაშორისო კონფერენცია სისხლის სამართლის საქმეებში აღდგენითი მართლმსაჯულების როლის შესახებ - გზა საზოგადოების საჭიროებებზე მორგებული მართლმსაჯულებისკენ

12-13 ოქტომბერი, 2023

2023 წლის 12 და 13 ოქტომბერს თბილისში, სისხლის სამართლის საკითხებში აღდგენითი მართლმსაჯულების როლის შესახებ საერთაშორისო კონფერენცია ჩატარდა. კონფერენცია ორგანიზებული იყო ევროპის საბჭოს, UNICEF-ისა და ევროკავშირის მიერ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან...

Read More

სამოქალაქო საქმეებში მედიაციის ჰოლანდიური გამოცდილების გაზიარება

26 სექტემბერი 2023

25-26 სექტემბერს, ევროპის საბჭოს ორგანიზებით, ქართველი მედიატორებისა და მოსამართლეებისთვის ჩატარდა სასწავლო ვიზიტი ნიდერლანდებში. ვიზიტის მიზანი იყო ქართული მხარისთვის სასამართლო და კერძო მედიაციის ჰოლანდიური სისტემის გაცნობა და მედიაციისთვის გადასაცემი საქმეების განხილვისთვის აუცილებელი უნარების...

Read More

ფინეთის გამოცდილების გაზიარება აღდგენითი მართლმსაჯულების შესახებ

14-15 სექტემბერს ევროპის საბჭოს ორგანიზებით, აღდგენითი მართლმსაჯულების მიდგომების გაცნობის მიზნით, საქართველოს დელეგაციისთვის ჩატარდა სასწავლო ვიზიტი ფინეთში. ვიზიტის მთავარი მიზანი იყო ფინეთის აღდგენითი მართლმსაჯულების სისტემის ქართული მხარისთვის გაცნობა და მათი პროფესიონალიზმის ამაღლება...

Read More

მედიაციის საჭიროებების შეფასების ანგარიშის პრეზენტაცია

12 ივლისი 2023

12 ივლისს ევროპის საბჭომ ჩაატარა შეხვედრა, სადაც წარმოადგინა საჭიროებათა შეფასების ანგარიში სამოქალაქო საქმეებში სასამართლო და კერძო მედიაციის შესახებ. ანგარიშში აღნიშნულია რამდენიმე ძირითადი რეკომენდაცია, რომელიც ხაზს უსვამს ერთიანი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის აუცილებლობას მკაფიოდ...

Read More

ტრენინგი სამოქალაქო და სისხლის სამართლის მედიატორებისთვის მოლაპარაკების უნარების გასაუმჯობესებლად

30 ივნისი 2023

35 მედიატორმა, 30 ივნისს ორგანიზებული ტრენინგის საშუალებით, მხარეებს შორის ეფექტური მოლაპარაკებების უნარი გაიუმჯობესა. ტრენინგის მიზანი იყო მედიატორების ხელშეწყობა, მოემზადონ მედიაციისთვის და დავაში ჩართულ მხარეებს შორის ურთიერთდამაკმაყოფილებელი შეთანხმებების მიღწევაში დახმარება, რაც საბოლოო...

Read More

ქცევითი მეცნიერება დავების წარმატებული მოგვარებისთვის

29 ივნისი 2023

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მედიატორებმა გაიღრმავეს ცოდნა მედიაციაში არაცნობიერი პროცესების შესახებ. ტრენინგი 29 ივნისს ჩატარდა და მისი მიზანი მედიატორთა პროფესიონალიზმის ამაღლებაა. ღონისძიება საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის...

Read More

დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების ხელშეწყობის პროექტმა საქართველოში აღდგენითი მართლმსაჯულების შესახებ საჭიროებების შეფასების მისიის ფარგლებში შეხვედრები ჩაატარა

21 აპრილი 2023

საერთაშორისო პრინციპებისა და სტანდარტების შესაბამისად აღდგენითი მართლმსაჯულების კანონმდებლობის ფარგლების გაზრდის და აღდგენითი მართლმსაჯულების პოტენციალის შესახებ შესაბამისი მხარეების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, პროექტის კონსულტანტებმა 2023 წლის 18-21 აპრილს საჭიროებების შეფასების მისიის...

Read More

მედიაციის სისტემაში გამოწვევების იდენტიფიცირებისა და მისი ეფექტინობის გაუმჯობესების მიზნით, საჭიროებების იდენტიფიცირების პროცესი დაიწყო

4 აპრილი 2023

საქართველოში მედიაციის სისტემის ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიზნით, 3 და 4 აპრილს ევროპის საბჭოს ოფისმა საერთაშორისო კონსულტანტების მონაწილეობით შეხვედრები გამართა კერძო და სასამართლო მედიაციის მიმართულებით არსებული საჭიროებების გამოსავლენად. ამ მიზნით, კონსულტანტებმა შეხვედრები ჩაატარეს...

Read More

მედიატორებმა გაიუმჯობესეს ცოდნა ქცევითი მეცნიერების შესახებ, რაც მათ დავების უკეთ გადაჭრაში დაეხმარება

27-28 თებერვალი 2023

ოცდასამმა მედიატორმა გაიღრმავა ცოდნა მედიაციაში არაცნობიერი პროცესების როლის შესახებ ტრენინგის მეშვეობით, რომელიც 27-28 თებერვალს კახეთის რეგიონში ჩატარდა. ტრენინგის მიზანი იყო მედიატორთა უნარების გაუმჯობესება რთული დავების გადაწყვეტაში, ხოლო საბოლოო მიზანი სამოქალაქო საქმეებზე მედიაციის...

Read More

დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების ხელშეწყობა საქართველოში - ევროპის საბჭოს ახალი პროექტის პრეზენტაცია

14 December 2022

ევროპის საბჭოს ახალი პროექტი „დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების ხელშეწყობა საქართველოში“ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემის ეფექტიანობას. დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმი ხელს შეუწყობს ინდივიდებს შორის დავის დროულ და ნაკლები ხარჯებით...

Read More