პროექტის მიზანი

პროექტის „დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარება საქართველოში“ მიზანია მოქალაქეების მიერ მედიაციის მექანიზმების გამოყენების გაუმჯობესება.

რის მიღწევას ვცდილობთ?

პროექტის ბიუჯეტი

პროექტის ბიუჯეტი შეადგენს 560 000 ევროს.

პროექტის პარტნიორები

საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

საერთო სასამართლოები

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს პარლამენტი

პროექტის ხანგრძლივობა

პროექტი გრძელდება 2022 წლის 1 დეკემბრიდან 2023 წლის დეკემბრის დეკემბრის ბოლომდე.

საკონტაქტო ინფორმაცია

პროექტს ახორციელებს ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის დირექტორატის ქვეშ არსებული ადამიანის უფლებათა, მართლმსაჯულებისა და სამართლებრივი თანამშრომლობის სტანდარტების განხორციელების დეპარტამენტის თანამშრომლობის პროგრამების განყოფილება, ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისთან ერთად.

პროექტის კოორდინატორი

ბაშაკ ბოიოღლუ

პროექტის უფროსი ოფიცერი

თამარ ზუბაშვილი

პროექტის ასისტენტი

ანა თევზაძე