Hokkanen/Finlandiya  | 1994

Bir babanın kızından ayrı kalmasından sonra aile yaşamını korumak üzere reformlar yapılması

davacının erişim hakkının uygulatılmaması….davacının aile yaşamına saygı hakkının ihlal edilmesine yol açmıştır…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Eylül 1994 tarihli kararı

Ön bilgiler

Teuvo Hokkanen çiftçilik yapıyordu. Kendisinin ve eşinin Sini adlı bir kızları vardı. İki yıl sonra Teuvo’nun karısı öldü. Sini’nin anneannesi ve dedesi Sini’nin bakımını üstlendiler. Teuvo’ya göre bu durum, eşinin ölümüyle ilgili sorunlarla uğraşırken yapılmış geçici bir düzenlemeydi.

Bundan kısa süre sonra Sini’nin anneannesi ve dedesi Teuvo’ya, Sini’yi geri vermek niyetinde olmadıklarını söylediler. Çocuğun velayetiyle ilgili hukuki anlaşmazlıklar yedi yıl sürdü. Bu süre zarfında anneanne ve dede Teuvo’nun Sini’yle herhangi bir temas kurmasına izin vermediler. Teuvo mahkemeden kızıyla buluşması için emir çıkarttı – ancak bunlar uygulatılmadı. 

Sonunda mahkemeler anneannesiyle ve dedesiyle kalmasının Sini’nin menfaati açısından en uygun çare olduğuna hükmettiler.

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,   Fin mahkemelerinin Sini’nin anneannesi ve dedesiyle kalmasının Sini’nin yüksek menfaatlerine uygun olduğuna dair kararının sorgulanması için bir neden olmadığına hükmetmiştir. Ancak AİHM, Teuvo’nun kızıyla görüşebilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Zaten Fin mahkemeleri de Teuvo ile Sini arasında böyle bir temasın Sini’nin yüksek menfaatlerine uygun olduğu yönünde karar vermiştir. Ancak yetkili makamlar baba ile kızı arasında düzenli aralıklarla görüşmeler yapılmasını sağlamamışlardır.

Bu da Teuvo’nun aile yaşamı hakkını ihlal etmiştir.

[Sözleşmede] bir anne veya babanın kendisinin çocukla bir araya gelmesine yönelik tedbirler aldırma hakkı ve milli makamların da böyle bir girişimde bulunma yükümlülüğü yer almaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Eylül 1994 tarihli kararı

Müteakip gelişmeler

Fin makamları benzer bir durumun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almışlardır. AİHM’nin kararı ilgili devlet bakanlıklarına gönderilmiştir. Sosyal hizmet görevlileri ne yönelik olarak, bu tür durumlarla karşılaşılmaması için yapılması gerekenlerin vurgulandığı bir seminer düzenlenmiştir. Yasada yapılan değişiklikle de, velayet davalarında mahkeme kararlarının gereken biçimde uygulatılması sağlanmıştır.

Linkler

Themes:

Exemples similaires

Un père remporte la bataille pour voir son fils, et pour les droits de l’ensemble des parents tchèques

Quand la femme de Vladimír Zavřel a quitté le domicile familial, elle a emmené l’enfant de 6 ans du couple et empêché le père de voir celui-ci. Vladimír Zavřel a saisi la justice pour qu’elle ordonne des contacts avec son fils, mais les autorités n’ont pas exécuté l’ordonnance rendue par la tribunal. La Cour européenne a estimé que cela violait le droit au respect de la vie familiale. Des...

Read more

Une femme gagne un procès faisant date pour les droits des mères célibataires, et de leurs enfants

Paula Marckx n’était pas mariée quand elle a appris qu’elle aurait une fille. Elle a été choquée de découvrir qu’étant donné qu’elle était célibataire, son enfant ne serait pas reconnue comme étant la sienne à moins qu’elle n’entame une procédure judiciaire. Par la suite, cependant, sa fille aurait un statut juridique restreint et ne pourrait pas être son héritière. La Cour européenne a estimé...

Read more

Réformes réalisées après qu’une mère a perdu la garde de ses enfants uniquement à cause de sa religion

Ingrid Hoffmann était témoin de Jéhovah. Quand elle a divorcé, un psychologue pour enfants a conseillé de lui donner la garde de ses deux enfants parce qu’ils étaient très liés. Cependant, un tribunal a jugé que le père devait avoir la garde en raison de la religion de la mère. La Cour européenne a estimé que c’était discriminatoire, ce qui a conduit à prendre des mesures pour éviter qu’une...

Read more