European and Mediterranean Major Hazards Agreement

 

 

   
 

Guidelines

 

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan - Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007 [NO]

 

 

Early Intervention Following Trauma [EN]

click here

Early intervention – a family perspective [EN]e

click here

Experiences  

Tsunamien – ettervirkninger for overlevende og pårørende [NO]

click here

Back to Where It Happened: Self-Reported Symptom Improvement of Tsunami Survivors who Returned to the Disaster Area [EN]

click here

The Göteborg discothèque fire, 1998 [EN]

click here

A Maritime Disaster: Reactions and Follow-up [EN]

click here

Assistance from local authorities versus survivors' needs for support after suicide [EN]

click here

Tsunamien: Berørte barn og deres familier [NO]

click here

Rammedes vureringer av oppfølging etter et jordskred [NO]

click here

Psychological interventions in disasters – reflections from professional experience [EN]

click here

Long-term collective assistance for the bereaved following a disaster: A Scandinavian approach [EN]

click here