European and Mediterranean Major Hazards Agreement

 

 

 
 
Guidelines
TENTS - Smjernice za pružanje psihosocijalne skrbi nakon velikih nesreća i katastrofa [HR]
click here

TENTS - Intervencije poslije velikih nesreća i katastrofa [HR]

click here

TENTS - Model psihosocijalne skrbi nakon velikih nesreća i katastrofa [HR]

click here