The European Commission for the Efficiency of Justice

Joint Programme between the European Union and the Council of Europe on
“Strengthening the Court Management System”
(JP COMASYT)

Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi
Projesi
Taslak/Draft
HMK kapsamında
Hukuk Yargılamalarında Sulh Yolu
Uygulamalı Eğitim
Eskişehir ve Salihli Pilot Adliyeleri
Settlement of Civil Cases in Civil Procedure Code
Practical Training for Eskişehir and Salihli Pilot Courts

Holiday Inn Hotel, Ankara

EĞİTİM PROGRAMI/AGENDA

15 Mayıs 2013 – Çarşamba 15 May 2013 –Wednesday

HOLIDAY INN OTEL, ANKARA

08:30-09:15

09:15- 09:30

09:30-09:45

10:00-10:15

10:15-10:30

10:30-10:45

10:45-11:15

11:15-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-14:00

14:00-14:40

14:40- 15:10

15:10-15:25

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

18:00

19:00

Kayıt /Registration

Sn............................................................(HSYK, Adalet Bakanlığı-Teyid edilecektir- Gokhan Bey?)
Opening Mr/Ms....................................................................(HSYK, ?)

Mr. Bert Maan, Hukuk davalarında sulh yoluyla çözüm: Hâkim ve avukatların
rolü, sulh çeşitleri, sulh yoluyla çözümün gerekçeleri, sulh yoluyla çözümün
sonuçları)/ Settlement in civil cases: role of judge and lawyers, sorts of
settlement, reasons for settlement, results of settlement)

Prof Muhammet Özekes veya Emel Hanagasi, Turk Hukuk Davalarında sulh yönteminin dayanakları /Prof Ozkes or Asst Prof Emel Hanagasi, Legal basis of settlement of civil cases in Turkish Legislation and practices.

Mr. Frans van Arem, Eğitim mahkemesi oturumuna giriş / Introduction to moot court session

Eğitim mahkemesi oturumu (Örnek olay no.1) / Moot court session (Case Nr 1)

Çay-kahve arası /Coffee break

Oyuncuların tepkileri (hâkimler, avukatlar, taraflar) Uzmanlara yönelik tepkiler
Reaction from players (judges, lawyers, parties) Reaction for experts

Eğitim mahkemesi oturumu (Örnek olay no.2)/ Moot court session (Case Nr 2)

Oyuncuların tepkileri (hâkimler, avukatlar, taraflar) Uzmanlara yönelik tepkiler
Reaction from players (judges, lawyers, parties) Reaction for experts

Öğle Yemeği/Lunch

Ms. Ms. Oliveira , Sulh yoluyla çözüm ve Arabuluculuk (CEPEJ-uzman) /Settlement and Mediation (CEPEJ-expert)

Mr. Frans van Arem, Deneyimler ve Alınan dersler (Uluslararası uzman)/ Experiences/lessons learnt

Çay-kahve arası /Coffee break

Eğitim mahkemesi oturumu (Örnek olay no.3)/ Moot court session (Case Nr 3)

Oyuncuların tepkileri (hâkimler, avukatlar, taraflar) Uzmanlara yönelik tepkiler
Reaction from players (judges, lawyers, parties) Reaction for experts

Mr Bert Maan ve Prof Muhammet Özekes/Emel Hanagasi ,Bulguların özetlenmesi ve Kapanış / Summing up the findings and Closing by Prof Ozekes or Hanagasi and Mr. Bert Maan

Transfer : Eskişehir Grubunun 19:00 ANK-ESK Trenine yetişmek için Otelden çıkışı
Eskişehir Group : Leave hotel to catch up 19:00 O’Clock Train

Transfer : Salihli Grubu 20:55 İzmir uçağı na yetişmek için otelden çıkış
Salihli Group : Leave hotel to catch up 18:45 or 20:55 Izmir Flight


HMK Uygulamalı Sulh Eğitimi 15 Mayıs 2013 Ankara /CPC Practical Training on Settlement of Civil Cases: Salihli and Eskişehir Pilot Courts 15 May 2013