Europarådet har hedrats med besök från en mängd framstående personer av alla nationaliteter och trosriktningar.

Dessa män och kvinnor – som i många fall varit drivande i genomförandet av politiska, sociala och kulturella förändringar – illustrerar den dynamik och de värderingar som ända sedan 1950-talet har legat till grund för Europarådets arbete.

Europeiska röster

 

Did you know?
The Commissioner for Human Rights, acting as an independent institution, has had the task of promoting awareness of and respect for human rights in all Council of Europe member states. 

Vilken dag firas Europarådets grundande?

  1. 1 maj
  2. 8 mars
  3. 5 maj
Stäng

Fel svar...

Stäng

Fel svar...

Stäng

Rätt svar!