Byggmästarna

Europas byggmästare var de personer som startade processen för Europas uppbyggnad genom att grunda Europarådet 1949, samt instifta Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) år 1950 och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) 1957.

De var personer som förde en dialog, som hade upplevt två världskrig och som hade personlig erfarenhet av flera olika europeiska kulturer. De var pionjärer för ett fredligt Europa baserat på värderingarna för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

Europas pionjärer

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Europarådet har skapat ett antal juridiska instrument, så kallade fördrag (konventioner, stadgar, överenskommelser). Hur många fördrag har Europarådet skapat hittills?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Stäng

Fel svar...

Stäng

Rätt svar!

Stäng

Fel svar...