Mot en bakgrund av blå himmel formar stjärnor en cirkel, en symbol för förening. Antalet stjärnor är fast, de är tolv stycken – symboler för det perfekta och fullständiga, som också leder tankarna till apostlarna, Jakobs söner, Herkules tolv stordåd, årets månader, med mera.

Redan vid grundandet 1949 var Europarådets representanter medvetna om behovet av att ge Europa en symbol som invånarna kunde identifiera sig med. Den 25 oktober 1955 godkände det parlamentariska rådet enhälligt symbolen med en cirkel av gyllene stjärnor mot en blå bakgrund. Och den 9 december 1955 antog Ministerkommittén den stjärnprydda flaggan, som sedan lanserades officiellt i Paris den 13 december samma år.

En symbol för hela Europa

År 1983 antog Europaparlamentet den flagga som skapats av Europarådet och föreslog att den skulle bli Europeiska gemenskapernas symbol. Europarådet gav sitt samtycke i juni 1985. Europeiska Unionens organ började använda flaggan 1986.

Europaflaggan har sedan dess blivit symbolen för ett gemensamt politiskt projekt som förenar alla européer, i all deras mångfald.

Den europeiska flaggans historia

Den europeiska flaggans tillkomst

Copyright

Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following conditions of use.

Conditions of use

The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:

(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.

Trade mark and related issues

The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other IP right. The European Commission ([email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) IP rights, in accordance with the applicable legal provisions.

Did you know?
The Council of Europe Anti-Doping Convention adopted in 1989 is the only international legal instrument in this area to date.

Var ligger Europarådets huvudkontor?

  1. I Bryssel (Belgien)
  2. I Strasbourg (Frankrike)
  3. I Genève (Schweiz)
Stäng

Fel svar...

Stäng

Rätt svar!

Stäng

Fel svar...