Sedan 1972 har ett avsnitt ur inledningen till "Till glädjen" ur Beethovens nionde symfoni använts som Europahymn.

Europarådet tillhandahåller – både för yrkesmässig användning och för allmänheten – inspelningar av olika tolkningar av Europahymnen. Inspelningarna är avsnitt ur "Rhapsodie sur l'Hymne Européen" av den franska kompositören Christophe Guyard. De beställdes av Europarådet för användning i dokumentärer, nyheter och andra program som handlar om Europarådet.

"Rhapsodie sur l'Hymne Européen" är ett upphovsrättsskyddat verk. Det är registrerat hos franska Sacem och kompositör är Christophe Guyard.

Copyright

The Council of Europe makes recordings of various interpretations and versions of the European Anthem available to radio, television and other media and the general public. The service is free but as these different works are protected their use and/or public broadcasting is subject to the payment of performing rights to Sacem (France). For all applications, please contact: [email protected]

Below you can find classical versions of the European Anthem, played on piano and on pipe organ.

  Listen to the Anthem played by the Orchestra

  Listen to the piano version

  Listen to the pipe organ version

To satisfy every European's musical taste, you will find below more adaptations of the European Anthem. All of these different versions are protected and not copyright-free.

« Rhapsodie sur l'Hymne Européen »,
by Christophe Guyard, performed by the SWR Symphony Orchestra of Baden-Baden and Freiburg, conducted by Roland Kluttig:

Jingle (00.21)

Slow version (01.11)

Anthem and final (01.56)

Full version (06.47)

«Rhapsodie sur l'Hymne Européen » ,
by Christophe Guyard:

Pipe Organ*, jingle (00.24)

Pipe Organ*, slow version (01.18)

Pipe Organ*, anthem et final (02.01)

Pipe Organ*, full version (04.55)

*Pipe Organ of the Béla Bartók National Concert Hall, Palace of Arts - Budapest, Hungary; entirely virtualised by Inspired Acoustics
 

Electric guitar version,
by Bertrand Vigier:

Short version (00.13)

Long version (01.10)

« Rhapsodie sur l'Hymne Européen »,
by Christophe Guyard, performed by Thierry Huillet:

Piano, jingle (00.24)

Piano, slow version (01.20)

Piano, anthem and final (01.44)

Piano, full version (06.14)

Jazz violin version,
by Bertrand Vigier and Pascal Beck, performed by Sophie Duranton and Pierre Lange:

Short version (00.12)

Long version (00.38)

Big Band version,
by Pierre Lange and Bertrand Vigier, performed by Pierre Lange, Joe Krenker and Jean-Gilles Charvot:

Version 1 (01.22)

Version 2 (00.09)

Version 3 (00.35)

Did you know?
Five countries have observer status with the Council of Europe: the Holy See, the United States, Canada, Japan and Mexico. 

Quiz

Europarådet är en organisation som är fristående från Europeiska Unionen med sina 27 medlemmar. Fast inget land har någonsin gått med i EU utan att först ha varit medlem I Europarådet.

Hur många medlemsstater har Europarådet?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Stäng

Fel svar...

Stäng

Fel svar...

Stäng

Rätt svar!