Europarådet är en organisation som är fristående från Europeiska Unionen med sina 27 medlemmar. Fast inget land har någonsin gått med i EU utan att först ha varit medlem I Europarådet.

Hur många medlemsstater har Europarådet?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Stäng

Fel svar...

Stäng

Fel svar...

Stäng

Rätt svar!

Vilken dag firas Europarådets grundande?

 1. 1 maj
 2. 8 mars
 3. 5 maj
Stäng

Fel svar...

Stäng

Fel svar...

Stäng

Rätt svar!

Vilket av följande länder är inte medlem i Europarådet?

 1. Schweiz
 2. Ukraina
 3. Vitryssland
Stäng

Fel svar...

Stäng

Fel svar...

Stäng

Rätt svar!

Vilken framstående politiker argumenterade i ett anförande inför Europarådet för skapandet av ett ''gemensamt europeiskt hem''?

 1. Winston Churchill, 1949
 2. Michail Gorbatjov, 1989
 3. Václav Havel, 1995
Stäng

  Fel svar...

Stäng

  Rätt svar!

Stäng

  Fel svar...

Europarådet har skapat ett antal juridiska instrument, så kallade fördrag (konventioner, stadgar, överenskommelser). Hur många fördrag har Europarådet skapat hittills?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Stäng

Fel svar...

Stäng

Rätt svar!

Stäng

Fel svar...

Var ligger Europarådets huvudkontor?

 1. I Bryssel (Belgien)
 2. I Strasbourg (Frankrike)
 3. I Genève (Schweiz)
Stäng

Fel svar...

Stäng

Rätt svar!

Stäng

Fel svar...

Hur många inhemska språk uppskattar man att det finns i Europa?

 1. Färre än 100
 2. Mellan 100 och 200
 3. Fler än 200
Stäng

  Fel svar...

Stäng

  Fel svar...

Stäng

  Rätt svar!

Europarådet är Europas största politiska organisation. Hur många europeiska invånare representerar Europarådet?

 1. 500 miljoner
 2. 700 miljoner
 3. 1046 miljoner
Stäng

  Fel svar...

Stäng

  Rätt svar!

Stäng

  Fel svar...

Vilket år undertecknades europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, det första internationella juridiska instrument som garanterar skyddet av mänskliga rättigheter?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Stäng

  Rätt svar!

Stäng

  Fel svar...

Stäng

  Fel svar...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.