Did you know?
In 1964, the Committee of Ministers of the Council of Europe declared 5 May Europe Day.

Vilken framstående politiker argumenterade i ett anförande inför Europarådet för skapandet av ett ''gemensamt europeiskt hem''?

  1. Winston Churchill, 1949
  2. Michail Gorbatjov, 1989
  3. Václav Havel, 1995
Stäng

  Fel svar...

Stäng

  Rätt svar!

Stäng

  Fel svar...