Vår organisation

Europarådet har sitt säte i Strasbourg I Frankrike. Antalet anställda är 2 200 och Europarådet har även externa kontor och kontaktorgan hos andra internationella organisationer. Europeiska ungdomscenter i Strasbourg och Budapest erbjuder unga människor utbildning i demokrati och de mänskliga rättigheterna.

Byggnader
 

 Palais de l'Europe

Europarådets huvudbyggnad, Palais de l'Europe, är formgiven av den franska arkitekten Henry Bernard och invigdes 1977. Utanför entrén vajar alla medlemsstaters flaggor. Byggnadens fasad är en mosaik av kontrasterande färger, bestående av strävpelarnas betong, den aluminiumklädda fasaden och konferensrummens stora fönsterytor. Gräsplanen framför Palais de l'Europe var platsen för föregångaren till Palais de l'Europe – Maison de l'Europe.


  Agora

Agora är Europarådets senast uppförda byggnad. Dess namn kommer från det grekiska ordet för en öppen samlingsplats. Den invigdes i april 2008 och formgavs av arkitektfirmorna Art & Build (Bryssel) och Denu et Paradon (Strasbourg). Den kombinerar modernitet, effektivitet och miljöhänsyn. Innanför den stora glasklädda fasaden finns två innergårdar omgivna av mötesrum klädda i ärgad koppar. Byggnaden täcks av ett spektakulärt utskjutande metalltak, krönt av två solskorstenar i väv som är utformade för att skapa naturlig ventilation av innergårdarna.


  Byggnaden för de mänskliga rättigheterna

Den 1995 invigda byggnaden för de mänskliga rättigheterna ligger längs med Strasbourgs slingrande flod Ill. Den är en av den kända brittiska arkitekten lord Richard Rogers mest särpräglade skapelser. Han är också arkitekten bakom Centre Pompidou i Paris, Millenniumdomen i London och Wales nationalförsamling. Byggnaden genomsyras av symbolism (dess yttre påminner om rättvisans balansvåg) och är utförd i moderna material (det frikostiga användandet av glas symboliserar transparens). Byggnadens främre del utgörs av två cylindriska kammare som inrymmer Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.


  Det Europeiska direktoratet för läkemedelskvalitet och hälsovård (EDQM)

EDQM:s nya byggnad är placerad bakom Agora. Den är formgiven av arkitekter från den Brysselbaserade firman Art & Build och Strasbourgbaserade Denu et Paradon och invigdes i mars 2007. Den välvda byggnaden i glas och trä – en kombination av modern estetik med nutida funktionalitet – inrymmer laboratorier, kontor och mötesrum. Det är en byggnad anpassad för att hantera organisationens växande roll inom övervakning av mediciners kvalitet, både i och utanför Europa.


  Europeiska ungdomscentret

Den såväl funktionella som moderna byggnaden – formgiven av de norska arkitekterna Lund & Slaatto – har sedan 1972 besökts av tiotusentals unga från olika bakgrunder. Den ligger i området Wacken. Det Europeiska ungdomscentret är ett utsökt exempel på skandinavisk arkitektur, där råheten i materialen betong och aluminium kombineras för att skapa en stark effekt.

Did you know?
The Council of Europe's 46 member states form a death-penalty-free zone. Since 1985, the abolition of the death penalty has been a requirement for membership of the Council of Europe.

Var ligger Europarådets huvudkontor?

  1. I Bryssel (Belgien)
  2. I Strasbourg (Frankrike)
  3. I Genève (Schweiz)
Stäng

Fel svar...

Stäng

Rätt svar!

Stäng

Fel svar...