Noutățile proiectului

Înapoi Studiu privind Subcultura Criminală în Penitenciarele din Republica Moldova

Chișinău 5-6 martie 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Studiu privind Subcultura Criminală în Penitenciarele din Republica Moldova

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane și Degradante (în continuare ”CPT”) a atenționat în mai multe rapoarte o ”particularitate veche” a sistemului penitenciar din Republica Moldova – o ierarhie informală și o subcultură bine stabilită, care duce la violență și intimidare în rândul condamnaților. Astfel, în urma consultărilor cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare (în continuare ”DIP”), s-a decis elaborarea unui studiu privind subcultura criminală în penitenciarele din Republica Moldova (în continuare ”Studiu”), care să abordeze legăturile exacte dintre subcultura criminală și violența din rândul condamnaților, oferind recomandări privind modul de contracarare a acestui fenomen negativ din Republica Moldova.

În acest sens, a fost angajată o echipă de experți naționali și internaționali compusă din: Arshak Gasparyan, Gavin Slade, Jurgen Van Poecke, și Victor Zaharia. Echipa de experți a efectuat câteva misiuni în Republica Moldova, și a întreprins o muncă extinsă de cercetare în vederea colectării datelor necesare.

Acest Studiu reprezintă o importanță particulară, avînd în vedere că este prima lucrare comprehensivă de acest gen, care abordează problema subculturii criminale în Republic Moldova. Studiul răspunde la următoarele întrebări: 1. Cum se manifestă subcultura criminală în Republica Moldova? 2. În ce mod subcultura criminală și interacțiunea ei cu regulile și procedurile formale produc cazuri de violență și abuz între deținuți? 3. Cum pot fi eliminate legăturile dintre subcultura criminală și violență și abuz? Studiul utilizează o cercetare reprezentativă a condamnaților și personalului penitenciar, interviuri, grupuri țintă și documente analitice, în vederea prezentării predominanței subculturii criminale și examinării legăturilor exacte cu violența și victimizarea în penitenciare. Acesta aduce mai multe recomandări în vederea combaterii subculturii criminale în sistemul penitenciar din Republica Moldova, făcând referință la practicile pozitive deja existente în penitenciarele Rusca și Goian.

În perioada 5-6 martie 2018 au fost organizate mese rotunde în cadrul Ministerului Justiției, cu participarea experților/autorilor Studiului și a actorilor justiției penale din Moldova. Evenimentele au avut drept scop prezentarea constatărilor și recomandărilor Studiului, precum și a contura măsurile necesare a fi întreprinse la nivel imediat, intermediar și legislativ.

Prima zi a discuțiilor a vizat personalul Departamentului Instituțiilor Penitenciare, reprezentanții Procuraturii, Centrului Național Anticorupție și poliției. În timp ce a doua zi a discuțiilor a implicat o audiență mai extinsă din cadrul Oficiului Avocatului Poporului și a Mecanismului Național de Prevenire a Torturii, ONG-urile relevante, experți naționali și internaționali.

Cel mai important aspect al discuțiilor a fost identificarea acțiunilor corespunzătoare în vederea combaterii subculturii criminale în penitenciare în raport cu măsurile prevăzute în Strategia de Dezvoltare a Sistemului Penitenciar pentru anii 2016-2020. În același timp, toți actorii au convenit ca eforturi comune să fie întreprinse pentru contracararea fenomenului negativ al subculturii criminale în penitenciarele din Republica Moldova.

Studiul a fost elaborat și prezentat în cadrul proiectului Consiliului Europei ”Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova” finanțat de Guvernul Danemarcei.

Evenimentul se încadrează în unul din obiectivele Proiectului: Consolidarea capacității instituționale de adoptare a garanțiilor normative, implementare a strategiilor și planurilor de acțiune, care vizează prevenirea și asigurarea măsurilor de remediere în caz de rele tratamente.
Publicații relevante ale Consiliului Europei

ENG - RON 

ENG - RON

ENG - RON

ENG - RON

 

Despre proiect

Obiectivul general: Susținerea Republicii Moldova în vederea îndeplinirii angajamentelor sale restante statutare și de aderare față de Consiliul Europei, în domeniul justiției penale.

Perioada de implementare: ianuarie 2015 – decembrie 2017

Implementarea proiectului a fost extinsă pînă la 31 martie 2018

Donator: Guvernul Danemarcei

Parteneri: Procuratura Republicii Moldova, Ministerul Justiției (MJ), Oficiul Avocatului Poporului din Republica Moldova (Ombudsmanul) și Institutul Național al Justiției.

Manager de proiec: Margarita Galstyan

Descrierea proiectului