Noutăţile proiectului

CEPEJ sprijină instanțele pilot din Azerbaidjan și Moldova în vederea efectuării sondajelor de satisfacție a justițiabililor

18/03/2016 Strasbourg

Un atelier de lucru privind desfășurarea sondajelor privind satisfacția justițiabililor a fost efectuată de către Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ), la 17-18 martie 2016 la Strasbourg, Franța, ca parte a proiectelor PCF de cooperare cu Republica Azerbaidjan și Republica...

Read More

Descrierea proiectului
Prezentarea proiectului

Statut: Activ

Durata: Ianuarie 2015 – Decembrie 2017

Acoperire geografică: Republica Moldova

Domenii ţintă: Sprijinirea sistemului judiciar național și a instanțelor pilot prin aplicarea instrumentelor elaborate de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) în vederea îmbunătățirii eficienței și calității justiției; Consolidarea Uniunii Avocaților din Republica Moldova (UA) în ceea ce privește rolul său în gestionarea profesiei de avocat, admiterea în profesie, instruirea, etica și procedurile disciplinare, precum și consolidarea capacităților UA de instruire a avocaților în conformitate cu standardele europene si recomandările relevante ale instituțiilor Consiliului Europei în privința mandatului și funcționării Uniunii Avocaților.

Coordonator de Proiect: Ruslan Grebencea, e-mail:

Parteneri: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției și Departamentul de  Administrare Judecătorească, Institutul Național al Justiției, șase instanțe judecătorești naționale (inclusiv Curtea Supremă de Justiție), Uniunea Avocaților din Republica Moldova cu subdiviziunile sale, alte asociații ale avocaților.

Componenta I

"Consolidarea eficienței sistemului judiciar în Republica Moldova"

Componenta II

“ Sprijin acordat Uniunii Avocaților din Republica Moldova”