Înapoi Promovarea egalității și nediscriminării în Republica Moldova

Promovarea egalității și nediscriminării în Republica Moldova

Proiectul comun "Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme non-judiciare de compensare pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivată de ură și ale discursurilor de incitare la ură" a oferit două granturi pentru societatea civilă din Republica Moldova, orientate spre sporirea accesului la justiție pentru grupurile care se confruntă cu discriminarea, discursul de ură și crimele motivate de prejudecată.

Beneficiarii granturilor, ONG-ul Centrul Național al Romilor și ONG-ul Gender-Centru au organizat acțiuni pentru schimbarea atitudinii negative la adresa Romilor și altor minorități etnice și au implementat activități destinate sporirii oportunităților egale fără sexism.

Activitățile comune în cadrul proiectelor de grant au fost implementate din decembrie 2021 până în aprilie/mai 2022, țintind un număr mare de beneficiari, oferind suport grupurilor vulnerabile și contribuind la promovarea egalității și nediscriminării în conformitate cu standardele Europene.

 

ONG-ul Gender-Centru, în calitate de organizație-gazdă a Platformei pentru Egalitatea de Gen, a contribuit la conștientizarea societății în ansamblu pentru a lua atitudine împotriva discursului sexist, discriminării pe criteriu de gen și violenței împotriva femeilor, prin intermediul unor activități comune, cum ar fi: "Dialogul Public pe Discursul de Ură și Incitarea la Discriminare", care a pus accentul pe problemele legate de discursul de ură, inclusiv discursul sexist, dar și pe problemele actuale ale discursului de ură împotriva femeilor refugiate din Ucraina în Moldova; cel de-al optulea Festival Feminist cu un Marș al Solidarității pentru creșterea conștientizării sociale cu privire la discursul sexist și violența împotriva femeilor, inclusiv în contextul crizei refugiaților în Moldova; 15 ateliere de lucru în diferite regiuni din Moldova (în Anenii Noi, Ștefan Vodă, Criuleni, Ungheni, Soroca, Strășeni, Cahul, Vulcănești), în cadrul cărora participanții au discutat despre tipurile de sexism, limbajul sexist vs. exprimarea echilibrată din perspectiva de gen, noțiunea de feminism, profesiile masculinizate, stereotipurile și prejudecățile în promovarea egalității de gen. Beneficiarul grantului a elaborat, de asemenea, infografice pe discursul sexist și mesajele și publicitatea sexistă, în contextul Zilei Internaționale a Femeilor. Posterele și infograficele tipărite, au fost distribuite în cadrul Zilei Europei în Chișinău pe 14 mai 2022, comunicând astfel importanța egalității publicului larg și cetățenilor. Pe lângă aceste activități, beneficiarul grantului a administrat platforma gender.monitor.md, unde pot fi semnalate cazurile de discriminare și discurs de ură pe diverse motive de prejudecată, de către victimele sau martorii acestora.

Pe durata implementării proiectului de grant, ONG-ul Centrul Național al Romilor a lucrat îndeaproape cu comunitatea Romilor din diferite regiuni ale Moldovei (Otaci, Edineț, Râșcani, Glodeni, Hâncești și Ungheni), oferind suport legal și mediere pe cazurile de discriminare/discurs de ură pentru 33 persoane. Totodată, a fost oferit suport legal pentru aproximativ 150 de refugiați Romi din Ucraina în 6 centre de plasament din Chișinău, în special prin oferirea consultanței legale în documentarea refugiaților, monitorizarea practicilor discriminatorii și asistență în abordarea instituțiilor relevante din Moldova. În plus, a fost acordată asistența necesară refugiaților din câteva centre de plasament din afara Chișinăului – în cooperare cu alți actori, reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale, UNHCR, societatea civilă. Beneficiarul grantului a elaborat un Ghid privind combaterea discriminării, pentru creșterea conștientizării discursului de ură și a discriminării la adresa grupurilor vulnerabile, inclusiv comunitatea Romilor din Republica Moldova. Îndrumarul a fost elaborat în limba română și tradus în rusă și romani.

Cooperarea dintre proiectul comun al Uniunii Europene/Consiliului Europei și organizațiile societății civile a fost fructuoasă și a avut drept rezultat susținerea minorităților și grupurilor vulnerabile, ajungând la cei aflați în dificultate - prin oferirea informațiilor și consultanței privind exercitarea drepturilor, precum și prin promovarea valorilor europene și a importanței egalității și nediscriminării în societatea noastră, în cadrul publicului larg.

Aceste activități au fost implementate în cadrul proiectului regional Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme non-judiciare de compensare pentru victimele discriminării, infracțiunilor motivate de ură și discursurilor de instigare la ură în țările Parteneriatului Estic”, finanțat de Uniunea Europeană și de Consiliul Europei și implementat de Consiliul Europei, în cadrul Parteneriatului pentru Buna Guvernare faza II, 2019-2022.