Înapoi Actorii cheie în prevenirea torturii din Republica Moldova și-au îmbunătățit capacitățile de organizare a vizitelor preventive în penitenciare

Chișinău 16 septembrie 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Actorii cheie în prevenirea torturii din Republica Moldova și-au îmbunătățit capacitățile de organizare a vizitelor preventive în penitenciare

Membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii și reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului au participat în perioada 13-16 septembrie 2022 la o amplă sesiune de instruire și de coaching la fața locului pentru a-și îmbunătăți capacitățile de organizare a vizitelor preventive în penitenciare. Ei au studiat în practică cum se organizează o vizită preventivă pas cu pas, inclusiv acțiunile înainte, în timpul și după vizită.

„Cursul de instruire a însumat elemente teoretice și instrumente practice sub ghidarea unor traineri excepționali. La fel, a fost demonstrat faptul că procesele de monitorizare sunt activități dinamice, permanent supuse unor reorientări, avansări, din acest considerent, monitorii urmează a-și reîmprospăta strategiile, a se adapta exigențelor noi la care ne invită respectarea drepturilor omului. În mod special, funcționarii publici debutanți au apreciat oportunitatea oferită catalogând-o drept izvor de competențe, de dezvoltare multilaterală. Prin implicarea nemijlocită a funcționarilor publici s-a fortificat noul potențial al Oficiului Avocatului Poporului”, a menționat Alexandru Zubco, Șef al Direcției prevenirea torturii, Oficiul Avocatului Poporului din Republica Moldova.

Cele 2 sesiuni de coaching s-au desfășurat în penitenciarul Nr 4 de la Cricova. Pentru aceasta, coordonatorii subgrupurilor au elaborat în comun cu experții Consiliului Europei planurile vizitelor preventive.  Drept rezultat, participanții și-au autoevaluat performanța în timpul vizitei la penitenciar ținând cont de constatările preliminare și au întocmit raportul de vizită în baza standardelor internaționale, precum și “sarcini de realizat” pentru următoarea etapă a vizitei în penitenciar.

Membrii Mecanismului Național de Prevenire a Torturii au apreciat aspectele practice ale atelierului de lucru, unde participanții au reușit să aplice metodologia de realizare a vizitelor de monitorizare, să însușească tehnica interviului cu deținuții precum și întocmirea rapoartelor vizitelor. Totodată, ei au menționat că moderatorii au oferit informații despre modalitatea de aplicare a standardelor internaționale în timpul vizitei în penitenciare, au împărtășit experiența proprie în planificarea și realizarea vizitelor de monitorizare, înainte și după vizita la penitenciar.

Republica Moldova și-a asumat angajamentele în implementarea standardelor internaționale de eradicare a torturii, inclusiv prin Mecanismul Național de Prevenire a Torturii (MNPT). Astfel,  pe parcursul instruirilor și atelierelor practice, experții Consiliului Europei s-au bazat pe Metodologia pentru planificarea și efectuarea vizitelor preventive în diferite locuri de detenție, care oferă o viziune strategică și o abordare sistematică a MNPT.

Proiectul Consiliului Europei „Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea  drepturilor omului în Republica Moldova” contribuie la consolidarea, în continuare, a sistemului de justiție penală din Republica Moldova în domenii aferente combaterii relelor tratamente și stabilirea unei abordări mai umane față de aplicarea pedepselor în cauzele penale.