Rezultat scontat 

Consolidarea eficienței și calității activității instanțelor judecătorești prin intermediul implementării instrumentelor Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) la nivel național precum și prin consolidarea ulterioară a mecanismelor de transparență și responsabilitate judiciară.