Despre ce este proiectul?

Obiectivul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea răspunsului statului la violența împotriva copiilor în Republica Moldova.

Proiectul sprijină consolidarea cadrului de protecție a copilului și a sistemului judiciar al țării, cu accent pe protecția copiilor împotriva violenței sexuale, promovarea practicilor prietenoase copiilor și drepturile copilului în mediul digital. Este o măsură directă a proiectului Protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale în Republica Moldova (2018-2020) și se bazează pe experiența și constatările acelei prime etape.

Proiectul este implementat de Divizia Drepturile Copilului în cooperare cu Oficiul Consiliului Europei la Chișinău.

 Care este cadrul general?

Republica Moldova a ratificat Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzurilor sexuale (Convenția Lanzarote) în 2011. Comitetul Părților la convenție, cunoscut și sub numele de Comitetul Lanzarote, este responsabil de monitorizarea implementării Convenției. Republica Moldova a participat la prima rundă de monitorizare dedicată protecției copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual în cercul de încredere (2014-2017), precum și în cea de-a doua privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual facilitat de tehnologiile informaționale și comunicare (2017).

Alte standarde importante luate în considerare pe parcursul implementării proiectului includ Orientările Consiliului Europei privind justiția prietenoasă copilului (2010) și Recomandarea CM / Rec (2018) 7 a Comitetului Miniștrilor către statele membre privind orientările pentru respectarea, protejarea și realizarea drepturile copilului în mediul digital.

Proiectul în sine promovează implementarea acestor standarde internaționale și se bazează pe progresele și activitățile deja realizate la nivel național. Standardele și documentele de politici naționale relevante includ Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului, Hotărârea nr. 434 din 10.06.2014 privind aprobarea Strategiei pentru protecția copilului pentru anii 2014-2020, Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020, precum și concluziile și recomandările mesei rotunde „Implementarea Convenției Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale: provocări și bune practici”.

 Ce vrem să realizăm?

 Cine sunt partenerii noștri?

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Justiției, Procuratura, Institutul Național al Justiției, Academia de Poliție Ștefan cel Mare, Curtea Supremă de Justiție, Uniunea Avocaților, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, Cancelaria de stat, ONG-uri, experți în domeniu.

 Cine beneficiază de proiect?

Proiectul vizează judecători, procurori, avocați, profesioniști din domeniul juridic, asistenți sociali, profesori, educatori, părinți. În cele din urmă, principalii beneficiari sunt copiii expuși riscului de violență, copiii victime și martori ai violenței.

 Link-uri utile

Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web
Contact us
Acest camp este mandatoriu.
Acest camp este mandatoriu.
Acest camp este mandatoriu.
Contacte Contacte

Angelica Russu

Coordonatoare superioară de proiect,

Oficiul Consiliului Europei la Chişinău

Angelica.RUSSU<at>coe.int

 

Lelic Cristina

Asistentă de proiect,

Oficiul Consiliului Europei la Chişinău

Cristina.LELIC<at>coe.int

 

Ovidiu MĂJINĂ

Coordonator de proiect,

Divizia pentru drepturile copilului,

DG II - Direcția demnitate umană și egalitate, Strasbourg

Ovidiu.MAJINA<at>coe.int

Urmărește Urmărește