Бројни еминентни личности од сите националности и вери беа почитувани гости на Советот на Европа.

Овие мажи и жени, честопати многу важни за спроведувањето на политичките, социјалните и културните иницијативи, ги илустрираат динамизмот и вредностите, кои од 1950тите години ја водеа работата на Советот на Европа.

Гласовите на Европа

 

Did you know?
The Commissioner for Human Rights, acting as an independent institution, has had the task of promoting awareness of and respect for human rights in all Council of Europe member states. 

Квиз

Кој ден во годината се слави Денот на Европа?

  1. 1 мај
  2. 8 март
  3. 5 мај
Close

Погрешен одговор...

Close

Погрешен одговор...

Close

Точен одговор!