На небески сина позадина, ѕвездите сочинуваат круг, симболизирајќи ја унијата. Бројот на ѕвезди е непроменлив, бидејќи бројот дванаесет е симбол на совршенство и целовитост и асоцира на апостолите, синовите на Јаков, делата на Херкулес, месеците во годината итн.

Од своето основање во 1949 година, Советот на Европа беше свесен за потребата да ù се даде на Европа симбол со кој нејзините жители би можеле да се идентификуваат. На 25 октомври 1955, Парламентарното Собрание едногласно го одобри симболот - круг од златни ѕвезди на сина позадина. На 9 декември 1955 Комитетот на министри на оваа организација го усвои знамето со ѕвездите, кое официјално беше промовирано на 13 декември истата година во Париз.

Симбол за цела Европа

Во 1983 година Европскиот парламент го усвои знамето, создадено од Советот на Европа и препорача тоа да стане амблем на Европската заедница. Европскиот совет го даде своето одобрување во јуни 1985 г. Институциите на Европската унија почнаа да го користат знамето во 1986 г.

Оттогаш европското знаме стана синоним за споделуваниот политички проект кој ги обединува сите Европјани надминувајќи ги нивните разлики.

Историја на европското знаме

Замислете го европското знаме

Copyright

Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following conditions of use.

Conditions of use

The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:

(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.

Trade mark and related issues

The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other IP right. The European Commission ([email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) IP rights, in accordance with the applicable legal provisions.

Did you know?
The Council of Europe Anti-Doping Convention adopted in 1989 is the only international legal instrument in this area to date.

Квиз
Close

Погрешен одговор...

Close

Точен одговор!

Close

Погрешен одговор...