Советот на Европа е посебна организација од Европската унија која брои 27 земји членки. Но ниедна земја не станала членка на Европската унија без претходно да е членка на Советот на Европа.

Колку земји членки има Советот на Европа?

 1. 39
 2. 42
 3. 47
Close

Погрешен одговор...

Close

Погрешен одговор...

Close

Точен одговор!

Кој ден во годината се слави Денот на Европа?

 1. 1 мај
 2. 8 март
 3. 5 мај
Close

Погрешен одговор...

Close

Погрешен одговор...

Close

Точен одговор!

Која од земјите подолу не е членка на Советот на Европа?

 1. Швајцарија
 2. Украина
 3. Белорусија
Close

Погрешен одговор...

Close

Погрешен одговор...

Close

Точен одговор!

Кој водечки политичар, говорејќи во Советот на Европа повика на градење на ''Европскиот заеднички дом''?

 1. Винстон Черчил во 1949 г.
 2. Михаел Горбачов во 1989 г.
 3. Vaclav Havel in 1995
Close

  Погрешен одговор...

Close

  Точен одговор!

Close

  Погрешен одговор...

Советот на Европа создал голем број на правни инструменти познати како договори (конвенции, повелби, спогодби). Колку договори Советот на Европа подготвил до денес?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Close

Погрешен одговор...

Close

Точен одговор!

Close

Погрешен одговор...

Close

Погрешен одговор...

Close

Точен одговор!

Close

Погрешен одговор...

Колку одделни јазици се проценува дека постојат во Европа?

 1. Помалку од 100
 2. Помеѓу 100 и 200
 3. Повеќе од 200
Close

  Погрешен одговор...

Close

  Погрешен одговор...

Close

  Точен одговор!

Како најголема европска политичка организација, колку европски граѓани претставува Советот на Европа?

 1. 500 милиони
 2. 820 милиони
 3. 1046 милиони
Close

  Погрешен одговор...

Close

  Точен одговор!

Close

  Погрешен одговор...

Во која година е потпишана Европската конвенција за човекови права, првиот меѓународен правен инструмент кој ја гарантира заштитата на човековите права?

 1. 1950 r.
 2. 1951 r.
 3. 1957 r.
Close

  Точен одговор!

Close

  Погрешен одговор...

Close

  Погрешен одговор...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.

Web Content Display Web Content Display