Ցանկացած երկրում տարբեր տնտեսական և սոցիալական խմբեր կարող են տարբեր կերպ ստանալ հոգեկան առողջության ծառայությունները (նաև բոլոր ծառայությունները): Ցածր եկամուտ ունեցող խմբերի մարդիկ՝ կանայք, տղամարդիկ, երեխաները և երիտասարդները, տարեցները, LGTBI+ համայնքը, միգրանտները, փախստականները և ապաստան հայցողները, էթնիկ փոքրամասնությունները և այլն, դրանք բոլորը, ամենայն հավանականությամբ, տարբեր կերպ են ենթարկվում հարկադրանքի միջոցների:

Այս ձեռնարկում Ժողովրդագրական հարցերը միայն ընդհանուր գծերով են նշվել ՝ հիմնականում կոնկրետ ծառայությունից օգտվող ընդհանուր բնակչության համատեքստում։ Օրինակ, բելգիական TANDEMplus ծրագիրը սպասարկում է Բրյուսելի մի մասը, որտեղ կան մեծ թվով միգրանտներ, տնակներում և/կամ հանրակացարաններում ապրող մարդիկ, ինչպես նաև գործազրկության և թմրամիջոցների օգտագործման ավելի բարձր մակարդակ է: Այլ ուսումնասիրություններում նույնպես մատնանշվել են նմանատիպ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներն այն ոլորտներում, որտեղ գործում էին ծառայությունները (օրինակ, Նորվեգիայի զսպման նվազեցման ծրագիրը Լովիսենբերգի սարկավակային հիվանդանոցում, Հոգեկան առողջության կլինիկայում):

Սակայն, ծրագրերից և ոչ մեկը, ըստ երևույթին, բացահայտորեն նախատեսված չի եղել բնակչության կոնկրետ ենթախմբերի համար: