Այս ձեռնարկում ներկայացված ծրագրերի հաջողության գործոնները կարելի է բաժանել ըստ մի քանի ուղղությունների: