Լավ գործելակերպի օրինակները ներառում են հետևյալ երկրները՝ Բելգիա, Չեխիա, Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Հունաստան, Իտալիա, Իսլանդիա, Պորտուգալիա, Միացյալ Թագավորություն, Նորվեգիա, Նիդեռլանդներ, Իսպանիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա և այլ: Մեկ նյութ, որը պարունակում է բազմաթիվ օրրնակներ, տրամադրվել է «Հոգեկան առողջությունը Եվրոպայում» կազմակերպության կողմից (Նյութ 27)։

Գործելակերպի օրնակները դասավորվել են ըստ միջավայրի և նպատակի: Դասակարգման մեջ ներառվել են հետևյալ խմբերը․

  • Հիվանդանոցային գործելակերպ (11 օրինակ),
  • «Համայնքային» կամ ոչ հիվանդանոցային գործելակերպ (8 օրինակ)
  • Հիբրիդային գործելակերպ, որի նպատակն է ավելի լավ ինտեգրել հիվանդանոցային և ոչ հիվանդանոցային ծրագրերը, շտապ և ոչ շտապ օգնության ծրագրերը (6 օրինակ)
  • Այլ նախաձեռնություններ՝ ուղղված հարկադրանքի նվազեցմանը և կամավորության սկզբունքով գոծելակերպի խթանմանը, ներառյալ նախապես պլանավորման մեխանիզմները, համակիցների աջակցությունը և աջակցություն տրամադրող աշխատակազմը, ինչպես նաև հոգեկան առողջության ոլորտի մասնա մասնագետների և այլոց վերապատրաստումը (6 օրինակ)

Յուրաքանչյուր խմբի ներքո օրինակները դասավորված են այբբենական կարգով:


Լավ գործելակերպ