Նախքան լավ փորձում ներկայացված ընդհանուր մոտեցումներ առաջարկելը, զեկույցի վերջին մասում համառոտ կքննարկվեն II մասում թվարկված գործելակերպերի ժողովրդագրական նկատառումները։