Այս ձեռնարկում ընդհանուր առմամբ դիտարկվում է ԵԽ անդամ երկրներում հոգեկան առողջության ծառայություններ մատուցող պետական կառույցների հաստատությունների գործելակերպը (օրինակ՝ հոգեբուժական բաժանմունքների կամ հոգեկան առողջության շարժական թիմերի): Միևնույն ժամանակ կան հոգեկան առողջության պետական կառույցներից դուրս կամավոր գործելակերպի որոշ դրական օրինակներ (օրինակ՝ համակիցների ճգնաժամային կենտրոն, որը կարող է ֆինանսավորում ստանալ պետական առողջապահական գործակալություններից կամ որևէ այլ աղբյուրից)։ Որոշ դեպքերում առողջապահության պետական ոլորտում ծրագրերը կարող են իրականացվել սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական փոփոխությունների ավելի լայն շրջանակի ներքո։ Օրինակ՝ ֆրանսիական Լիլ քաղաքում «քաղաքացիների հոգեբուժության» ծրագրերը ինտեգրում են համայնքային ասոցիացիաներն ու տեղական բիզնեսները՝ ուղղված հոգեկան առողջության խնդիրներ և հոգեսոցիալական հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական բացառման և մեկուսացման վերացմանը։ Ձեռնարկում ներկայացված են մի շարք օրինակներ պետական, ոչ պետական, առողջապահական և ոչ առողջապահական համատեքստերից:

‘Citizen Psychiatry’ – East Lille Public Psychiatry Sector – France

The Eastern Lille Public Psychiatric sector has been transformed over the past three decades with a primary aim of avoiding resorting to traditional hospitalisation (Submission 19A). The change was co-ordinated at EPSM Lille métropole, a mental health centre in the towns of Faches Thumesnil, Ronchin, Lesquin, Hellemmes, Mons en Baroeul, and Lezennes.