Retour

Uttalande av Timo Soini, ordförande i Europarådets ministerkommitté, Finlands utrikesminister på Internationella funktionshinderdagen

MINISTERKOMMITTÉNS ORDFÖRANDESKAP Strasbourg 3 December 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Uttalande av Timo Soini, ordförande i Europarådets ministerkommitté, Finlands utrikesminister på Internationella funktionshinderdagen

”Europarådet strävar efter att skydda och främja mänskliga rättigheter för alla, inklusive personer med funktionshinder, som uppskattas uppgå till 80 miljoner i Europa”, klargjorde Timo Soini, ordföranden i ministerkommittén i Europarådet och Finlands utrikesminister, i ett uttalande i dag på Internationella funktionshinderdagen.

Han tillade: ”Medlemsstater spridda över vår kontinent har tveklöst gjort viktiga framsteg inom området, men arbetet med att minska klyftan mellan internationella normer och den faktiska tillämpningen måste ändå fortgå, så att vi kan förbättra jämlikheten och inkludera alla personer med funktionshinder, oavsett om de är fysiska, kognitiva, psykosociala eller sensoriska. Detta kräver att barriärer raseras för personer med funktionsnedsättningar, så att de kan uppnå oberoende och valfrihet, samt ett fullständigt och faktiskt deltagande inom alla sfärer av liv och samhälle.”

Utrikesministern erinrade om Europarådets strategi rörande funktionsnedsättningar (2017-2023), ett verktyg som medlemsstater och andra berörda parter kan använda för att implementera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Han uppmanade medlemsstaterna att fortsätta sina ansträngningar för att tillämpa den på ett effektivt sätt.


Nous suivre Nous suivre

       

Galeries photos Galeries photos
galleries link
Facebook Facebook
@coe sur twitter @coe sur twitter