Bączkowski ve Diğerleri/Polonya Davası   | 2007

Protesto gösterisinin reddedilmesinden sonra barışçı gösterilere daha iyi koruma sağlanmıştır

Demokrasi Avrupa kamu düzeninin temel bir özelliği olduğu gibi, Sözleşme de demokratik bir toplumun ideallerini ve değerlerini yaygınlaştırmaya ve sürdürmeye yöneliktir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 3 Mayıs 2007 tarihli Kararı - Photo: Yga Kostrzewa © Council of Europe

Ön bilgiler

Bir STK’nın beş üyesi Varşova’da kamuya açık toplantılar düzenlemek istediler. Amaçları kadınlara, azınlıklara ve engellilere karşı ayrımcılığa kamunun dikkatini çekmekti. Belediye başkanı verdiği mülakatta bu toplantıların yasaklanacağını, çünkü bunların homoseksüellerin haklarını da içerdiğini ileri sürdü. Daha sonra da belediye başkanlığı ofisi bir dizi idari teknik hususa dayanarak bu toplantılara izin vermedi.

AİHM kararı

Strazburg Mahkemesi Varşova’da yapılacak çeşitli gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması kararının ya Polonya yasalarına aykırı olduğunu veya protestocuların haklarını koruyamayan yasalara dayandığına hükmetti. Her iki durumda da halkın toplanma hakkı ihlal edilmişti. Belediye başkanlığının yürüyüşleri yasaklama kararı, kamu yaşamına katılan insanlar üzerinde, bu tür eylemlere katılmayla ilgili bir soğutma etkisi yaratma riski taşıyordu.

Müteakip gelişmeler

Mahkemenin kararı Polonya Toplantı Yasasında değişiklik yapılmasına yol açtı. Anayasa Mahkemesinin içtihadında meydana gelen gelişme sayesinde, bu davada Varşova belediye başkanlığının uyguladığı idari yasalar, ileride yapılacak barışçı protesto gösterilerini yasaklamada kullanılamaz hale geldi. Polonya’da barışçı gösteriler yapma hakkını korumak üzere 2015 yılında yeni bir Toplanma Yasası kabul edildi.

Themes:

Exemples similaires

Un arrêt historique lève l’interdiction faite aux personnes homosexuelles de servir dans l’armée

Jeanette Smith, Graeme Grady, Duncan Lustig-Prean et John Beckett ont fait l’objet d’une enquête et ont été révoqués parce qu’ils étaient homosexuels. La Cour européenne a estimé que le Royaume-Uni n’avait pas pu justifier cette politique et que les mesures prises contre ces membres de l’armée avaient violé leurs droits. À la suite de l’arrêt, le Royaume-Uni a levé l’interdiction de servir...

Read more

Un système d’aide juridique a été introduit à la suite de l’impossibilité d’accès à un tribunal d’une femme ayant subi des violences domestiques

Mme Airey souhaitait divorcer de son mari, au motif qu’il était alcoolique et violent. Cependant, elle n’a pas pu obtenir d’assistance juridique et n’était pas en mesure de payer les frais d’avocat. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’absence d’assistance juridique effective avait privé Mme Airey d’accès à un tribunal, violant ainsi ses droits fondamentaux....

Read more

Combat d’un Irlandais pour obtenir la légalisation de l’homosexualité dans son pays

David Norris a souffert de crises d’angoisse et de dépression lorsqu’il a compris que toute manifestation publique de son homosexualité pourrait l’exposer à des poursuites pénales. La Cour européenne a jugé que la pénalisation de sa sexualité avait violé ses droits fondamentaux. Cela a conduit en 1993 à la légalisation complète des pratiques homosexuelles entre adultes consentants en droit...

Read more