certification logo certification logo

Contacts

Ministry of Culture and National Heritage (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
PL-00-071 Warsaw


Permanent Representation of Poland to the Council of Europe

2 rue Geiler
FR-67000 Strasbourg