Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

  • News

  • Reports

  • Visits

  • Speeches

  • Letters
EN RU

Statement

Commissioner's statement on the murder of Bulgarian journalist Victoria Marinova

08/10/2018 Strasbourg

"I am appalled by the murder of journalist Victoria Marinova in Bulgaria. I call on the authorities to urgently and fully investigate this horrendous crime and ensure that those responsible, including the masterminds, are held accountable. The fact that her latest reporting work was related to...

Read More

Opinion article

The Istanbul Convention protects women, without hidden purposes

25/01/2018

24 Hours, 25 January 2018 For many people, home means a refuge, a place where one can enjoy family life freely and safely, where love is a part of everyday life. But for victims of domestic violence, home means just the opposite. It is a place where torment and violence turn a refuge into a trap,...

Read More

BG EN

Opinion article

Иcтaнбyлcкaта конвенция е cpещy наcилието над жени, няма cкрити цели

24 Часа, 25 January 2018 За много хора думата „дом“ означава убежище, място, където човек може да се радва на семейния живот свободно, в безопасност и където любовта е част от ежедневието. Но за жертвите на домашно насилие „дом“ означава точно обратното. Това се оказва място, в което тормозът и...

Read More

EN FR

Letter

Commissioner calls on the Bulgarian Parliament to ratify the Istanbul Convention

22/01/2018 Strasbourg

In a letter addressed to the President of the Parliament of Bulgaria published today, Commissioner Muižnieks urged Bulgaria to move quickly forward on its path towards the ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence...

Read More

EN FR

Letter

European countries must stop forced evictions of Roma

16/02/2016 Strasbourg

“Many Roma continue to face serious forms of discrimination and human rights violations by authorities at both national and local levels. In particular, forced evictions without due process and provision of adequate alternative housing continue unabated across Europe, in violation of member...

Read More

BG EN FR

Country visit report

Progress on human rights protection remains slow in Bulgaria

22/06/2015 Strasbourg

Read the report “Bulgaria has made some progress in strengthening human rights protection, but this remains slow and fragile, in particular as regard the rights of persons placed in institutions, the human rights of migrants and media freedom,” said today Nils Muižnieks, Council of Europe...

Read More

EN FR

Visit to Bulgaria

Bulgaria: progress needed to better protect children, improve media freedom and uphold the human rights of migrants

12/02/2015 Sofia

« Bulgaria should ensure that children’s rights are fully respected in the process of de-institutionalisation and reforming the juvenile justice system» said today Nils Muižnieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights, at the end of a three-day visit to Bulgaria. "Bulgaria should stop...

Read More

— 10 Items per Page
Εμφάνιση 1 - 10 από 14 αποτελέσματα.