Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
  • 17-18/10 – Joint event with ENNHRI on family reunification and other meetings (Brussels)
  • 23-25/10 – UNGA 3rd Committee (New York)
  • 07-10/11 – Visit to Malta
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web