Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
  • 15-19/10 - Contact mission to Turkey
  • 12-16/11 - Visit to Romania
  • 22-23/11 - Warsaw Dialogue for Democracy