Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
  • 26-27/02 - High level conference, Governing the Game Changer - Impacts of artificial intelligence development on human rights, democracy and the rule of law (Helsinki)
  • 04-06/03 - Visit to international organisations (Geneva)
  • 11-15/03 - Country visit to Poland
  • 20-21/03 - Stocktacking conference “Creating Trust through Uncovering and recognizing the Truth: Advancing Recognition and Remedy for Anti-Gypsyism” (Brussels)