Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
  • 12/04 - Commemoration at Jasenovac Memorial (Croatia)
  • 16/04 - Stanford Global Digital Policy Incubator event “The Future of Human-Centered AI: Governance Innovations and Protection of Human Rights” (Stanford University USA)
  • 16-17/05 - 129th Session of the Committee of Ministers (Helsinki)