Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
  • 01/03 - Address to the European Parliament Plenary (Brussels)
  • 02/03 - Exchange of views with EU Council Working Group on OSCE and the Council of Europe (COSCE, Brussels)
  • 05-06/03 - High Level Event “Beyond jargon: Reframing our communication on human rights”, co-organised by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Office of the Council of Europe Commissioner for Human Rights, the EU Fundamental Rights Agency and national human rights institutions’ networks ENNHRI and GANHRI (Geneva)
  • 12-16/03 - Visit to Slovakia
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web