Zurück

Internationella pressfrihetsdagen – 3 maj 2019

2019 års tema: Medier för demokrati: Journalism och offentliga val i desinformationens tidvarv
Uttalande av Timo Soini, ordförande i ministerkommittén
Ministerkommitténs ordförandeskap Strasbourg 3 maj 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Timo Soini, ordförande i ministerkommittén

Timo Soini, ordförande i ministerkommittén

”Oberoende och mångsidiga medier är en grundpelare i våra demokratiska samhällen. Men under de senaste åren har vi sett en ökning av hot och attacker mot medierna i Europa. Detta är oacceptabelt och vi, Europarådet och dess medlemsstater, måste öka våra ansträngningar för att skydda yttrande- och pressfriheten och säkerställa journalisters säkerhet”, förklarade Timo Soini, ordförande i Europarådets ministerkommitté och Finlands utrikesminister, i samband med Internationella pressfrihetsdagen (3 maj).

Han påminde om Ministerkommitténs deklaration antagen den 13 februari 2019 i vilken man underströk den viktiga demokratiska funktion kvalitetsjournalism har i att ”utvidga omfattningen av mångsidig, trovärdig, intressant och snabb information som görs tillgänglig för allmänheten och motverkar att propaganda, felaktiga uppgifter och desinformation sprider sig snabbt – särskilt i sociala medier”. [1]

“Fungerande demokratiska processer kräver en oberoende informerad allmänhet och uppmuntran till öppna debatter där alla kan delta. I det avseendet måste vi också hantera påverkan, såväl positiv som negativ, av artificiell intelligens på utövandet av mänskliga rättigheter, demokratiska processer och rättsstatsprincipen.”

Europarådet engagerar sig aktivt i att skydda och främja yttrandefrihet, pressfrihet, e-demokrati och artificiell intelligens genom sina olika institutioner och organ. Europarådet stöder också Plattformen för att främja skyddet av journalism och journalisters säkerhet, som utgör ett viktig ramverk för samarbete och dialog mellan medieaktörer och medlemsstaterna.

”De här frågorna kommer också fortsatt att vara viktiga punkter på Europarådets dagordning. Det gläder mig också att nästa Världsforum för demokrati som hålls i Strasbourg den 6-8 november 2019 kommer att ägnas åt information och demokrati, och kommer att tillhandahålla ett öppet forum för diskussioner och utbyten om denna för våra medlemsstater och alla européer så viktiga fråga”, avslutade Timo Soini.

* * *

[1] Deklaration om den finansiella hållbarheten hos kvalitetsjournalism i den digitala åldern

* * *

See also:


Der Europarat auf Der Europarat auf

       

Bilderdatenbank Bilderdatenbank
galleries link
Facebook Facebook
@coe auf Twitter @coe auf Twitter