Zurück

Kansainvälinen lehdistönvapauden päivä 3.5.2019

Vuoden 2019 teema: Tiedotusvälineet demokratian puolesta: Journalismi ja vaalit tarkoituksellisesti vääristellyn tiedon aikakaudella
Ministerikomitean puheenjohtajan Timo Soinin lausunto
Ministerikomitean puheenjohtajamaa Strasbourg 3 toukokuu 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Timo Soini

Timo Soini

”Itsenäinen ja moniarvoinen tiedonvälitys on demokraattisten yhteiskuntiemme keskeinen tukipilari. Viime vuosina Euroopassa on kuitenkin koettu yhä enemmän tiedotusvälineisiin kohdistuvia uhkia ja hyökkäyksiä. Tämä ei ole hyväksyttävää. Meidän Euroopan neuvostossa ja sen jäsenvaltioissa on tehtävä lujemmin työtä ilmaisun- ja tiedotusvälineiden vapauden suojelemiseksi ja journalistien turvallisuuden takaamiseksi”, totesi Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtaja ja Suomen ulkoministeri Timo Soini kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä (3.5.).

Ministeri palautti mieliin ministerikomitean 13.2.2019 antaman julkilausuman[1], joka alleviivasi laatujournalismin tärkeää demokraattista tehtävää ”levittää erilaista, uskottavaa, kiinnostavaa ja ajankohtaista tietoa suuren yleisön saataville ja toimia etenkin sosiaalisessa mediassa leviävän propagandan, harhaanjohtavan ja tahallisesti vääristellyn tiedon vastavoimana”.

”Toimivat demokratiaprosessit edellyttävät itsenäistä, asioista tietoista kansaa, jota kannustetaan avoimeen ja ketään syrjimättömään keskusteluun. Tässä yhteydessä meidän on myös puhuttava keinoälyn myönteisestä ja kielteisestä vaikutuksesta ihmisoikeuksiin, demokraattisiin prosesseihin ja oikeusvaltioperiaatteeseen."

Euroopan neuvosto tekee eri instituutioissaan ja elimissään aktiivista ilmaisun- ja tiedotusvälineiden vapautta, verkkodemokratiaa ja keinoälyn kehitystä turvaavaa ja edistävää työtä. Se tukee myös journalismin suojelun ja journalistien turvallisuuden edistämiseksi perustettua alustaa, joka on tärkeä tiedonvälitystoimijoiden ja jäsenvaltioiden yhteistyön ja vuoropuhelun väline.

”Nämä asiat ovat vastaisuudessakin tärkeällä sijalla Euroopan neuvoston agendalla. Olen tyytyväinen myös siitä, että 6.-8.11.2019 Strasbourgissa järjestettävä seuraava maailman demokratiafoorumi keskittyy tiedotukseen ja demokratiaan. Se tarjoaa avoimen keskustelu- ja mielipiteenvaihtofoorumin, jolla voidaan puhua tästä jäsenmaille ja kaikille eurooppalaisille keskeisen tärkeästä aiheesta”, Timo Soini totesi lopuksi. 

* * *

[1] Julkilausuma laatujournalismin taloudellisesta kestävyydestä digitaalisessa ajassa.

* * *

See also:


Der Europarat auf Der Europarat auf

       

Bilderdatenbank Bilderdatenbank
galleries link
Facebook Facebook
@coe auf Twitter @coe auf Twitter