ადამიანის უფლებათა კომისარი

მოსაზრებები

ყოველ ორ კვირაში ერთხელ გამომავალი მოსაზრებები არ ხასიათდება მოხსენებების მსგავსი საფუძვლიანობით. ისინი მეტწილად სტატიებია, რომლებშიც განვრცობილია ის ამოცანები, რომელთა გადაწყვეტა უწევს კომისარს მოცემულ პერიოდში და მიიჩნევს მნიშვნელოვნად, რათა მიმოიხილოს.

მას არ აქვს განზრახული, შეეხოს ყველა ასპექტს შერჩეული თემის გარშემო, არამედ ცდილობს, წამოსწიოს უმთავრესი საკითხები და წამოაყენოს იდეები შესაძლო კონკრეტული ქმედებებისთვის.

მოსაზრებების გამოქვეყნება შესაძლებელია გაზეთებსა და ინტერნეტში წინასწარი თანხმობის გარეშე, იმ პირობით, თუკი არ შეიცვლება ტექსტი, წყარო კი მიეთითება შემდეგნაირად: “ხელმისაწვდომია ასევე კომისრის ვებ გვერდზე - www.commissioner.coe.int

კრებული ყოველწლიურად აპრილში იბეჭდება.

შეუკვეთეთ ბეჭდული ვერსია


1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.