საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონფერენცია

ადამიანის უფლებათა კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა კომიტეტი აერთიანებს 160-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციას. კომიტეტის დღის წესრიგში ამჟამად არსებული თემები მოიცავს: ადამიანის უფლებათა დამცველების დაცვა, მედია და ადამიანის უფლებები, რელიგია და ადამიანის უფლებები, ბავშვები და ადამიანის უფლებები, სოციალური ქარტია, ეკონომიკური და სოციალური უფლებები.

კომიტეტის თავმჯდომარე და ვიცე-თავმჯდომარე არჩეულ იქნენ 2008 წლის ოქტომბერში სამი წლის ვადით:

თავმჯდომარე: გაბრიელ ნასიმი (მსოფლიო კათოლიკური გაერთიანება კომუნიკაციისათვის - SIGNIS).
gabriel.nissim@wanadoo.fr

ვიცე-თავმჯდომარე: ბრიჯიტ კანი (B’nai B’rith International Council)
bkahn@gmail.com

კომიტეტი შეხვედრებს მართავს წელიწადში ოთხჯერ სტრასბურგში.

დოკუმენტები


1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.