Avrupa Konseyi, kıtanın öncü insan hakları kurumudur (47 üye ülke; merkez Strazburg, Fransa). Kurumun amacı, insan haklarının, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün gözetildiği ve kıta kapsamında ortak bir demokratik ve hukuki bölge yaratmaktır. Avrupa Konseyi’nin tüm eylemleri, bu değerler çerçevesinde yapılandırılmıştır ve sosyal içerme ve bütünlüğün teşviki ve çeşitliğe saygı duyulması hedefi gözetilmektedir.
 

 Daha fazla bilgi için: Languages for democracy and social cohesion. Diversity, equity and quality. Sixty years of European co-operation. A brief review. Kısa bir inceleme


Geçtiğimiz bir kaç 10 yıldan bu yana; Konsey’in ana eğitim programlarından biri, dil çeşitliliği ve çoklu-dilliliği teşvik etmek için politika ve kılavuzlara ek olarak, üye ülkelerin politika ve eğitim programı planlamalarına destek sağlamak için referans araçları da geliştirmiştir (www.coe.int/lang).
 

Yetişkin Göçmenlerin Dil Entegrasyonu (LIAM)

Bu program, yetişkin göçmenlerin dil entegrasyonunu (LIAM) ele almıştır. Göçmenlerin ev sahibi ülkenin diline yetkinlik sahibi olmaları, sayıları giderek artan Avrupa Konseyi üye ülkelerinin siyasi tartışma ve politika girişimlerinin odağı olmuştur. LIAM Projesi (www.coe.int/lang-migrants) , göçmenlerin topluma entegrasyonunu kolaylaştırmak için çalışmalar yapan politika belirleyicilere ve uygulayıcılarına destek sunmaktadır.
 

Yetişkin Mültecileri için Dil Desteği: Avrupa Konseyi Araç Seti

Avrupa Konseyi, büyük ölçekli mülteci hareketlerinden kaynaklanan dil zorluklarıyla karşılaşan, üye ülkelerdeki gönüllüler ve mültecilere yardımcı olmak amacıyla bir Araç Seti geliştirmiştir.

Bu Araç Setinin tanıtıldığı tarih itibariyle, bu çalışma, Avrupa düzeyinde ilk kez böyle bir girişimin örneği olmuştur.