Avrupa Konseyi Yetişkin Mülteciler İçin Dil Desteği Araç Seti’nin Tanıtımı

Strazburg, 22-23 Kasım 2017

   Sunumlarla birlikte Tanıtım Konferansı Programı (İngilizce ve Fransızca olarak mevcut)
   NB: Katılımcıların sunumları orijinal dilde sağlanmaktadır

 

SENTEZ

Avrupa Konseyi’nin Toplumsal İhtiyaçlara Tepki Gösterme Becerisi

Avrupa Konseyi  yetişkin göçmenlere dil desteği sağlayan kuruluşlara yönelik ve onlara somut bir destek vermeyi hedefleyen on line bir araç seti hazırladı. Aslında göçmenlere mümkün olan en kısa sürede ev sahibi ülkede iletişim kurmayı öğrenme olanağının tanınması çok önemlidir. Araç seti, önce acil ihtiyaç duyulan ilk karşılıklı ilişkileri mümkün kılarak ve daha sonra ev sahibi ülkenin dilini öğretmeye başlayarak bu gereği karşılar.

57 araçlık bir dizi ve çeşitli kaynaklar on line « araç seti » ni (www.coe.int/lang-refugees) oluştururlar ; bu sete sekiz dilde erişim sağlanabilir : Almanca, İngilizce, Fransızca, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca ve Türkçe. Daha fazla bilgi için (metin).

► Daha fazla bilgi için (metin).

Tanıtım : Geniş Bir Katılımcı Yelpazesi

Avrupa Konseyi’nin Strazburg’da Avrupa Konseyi’nde düzenlenen araç seti tanıtım davetine 23 ülkeden –en fazla göçmen kabul eden ülkeler-  yüzü aşkın katılımcı olumlu yanıt verdi. Yaklaşık 70 oluşum da temsil edildi : Hem ulusal hem bölgesel dernekler ve örgütlerin yanı sıra uluslararası büyük ağlar ve bakanlık ve ulusal kurum temsilcileri. Bu katılımcılar bu ücretsiz, esnek, kolayca kullanılabilen seti çok iyi karşıladılar ve seti iyileştirmek için tavsiyelerde bulunabildiler.


Katılımcılar Kurulu

Konferans programı hem Avrupa Konseyi hem de dört büyük uluslararası örgütün yanı sıra Fransa’da siyasi mülteci olarak bulunan Bosnalı bir yazarı da kapsıyordu ; Bosnalı yazar kendi entegrasyon hikâyesini dokunaklı bir tanıklıkla anlatırken « entegrasyon göçmenlerle nüfusun geri kalanı arasında bir randevudur » hatırlatmasını yaptı. Avrupa Konseyi Araç Seti göçmenlerle ev sahibi toplum arasında bir köprü kurmayı hedefler

Demokratik Yurttaşlık ve Katılım Müdürü Matthew Johnson, araç setinin ihtiyaçların nasıl belirlenebileceğini, nasıl uygun bir yanıt alınacağını göstermeye sonra da seti uygulamaya koymaları için üye ülkelere ve diğer önemli aktörlere önermeye yönelik bir ürün olduğunu belirtti. Politika Dairesi Başkanı Villano Qiriazi, araç setinin gerçekleştirilmesinin uzun bir dil politikaları geleneğinin içinde yer aldığını ve çeşitli kaynaklar ve altmış yıllık çalışma sonuçlarına dayandığını vurguladı. Son olarak Eğitim Politikası ve Uygulaması Yürütme Komitesi (47 üye ülkenin temsilcilerinden oluşur) Başkanı Etienne Gilliard ise araç seti kavramının taşıdığı « dayanışma ve teveccüh ruhuna » değindi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi Tomáš Boček, « dil birçok kapıyı açan bir anahtardır » dedi ve araç setinin birçok üye ülkede kolaylıkla kullanılabilecek mükemmel bir basit ve pratik çözüm örneği olduğunu, ev sahibi ülkenin dilini ya da dillerini  öğrenme fırsatlarını somut olarak iyileştirebileceğini ortaya koydu. Ayrıca, araç setinin « çok açık olan yapısı ve sunduğu çeşitli örneklerle » gönüllülere mültecilerin ihtiyaçlarını anlamalarını, verecekleri desteği planlamalarını ve etkili bir dil yardımı önermelerini sağlayacak kaynaklar sunduğunu vurguladı.

Büyükelçi Sn. Erdoğan İşcan (Eğitim, Kültür, Spor, Gençlik ve Çevre Raportör Grubu (GR-C) Başkanı / Bakanlar Komitesi), “Avrupa Konseyi, bu alanda hâlihazırda Yetişkin Göçmenlerin Dil Entegrasyonu (LIAM) projesi ile aktif çalışmalar yapmaktadır. Bu proje, göçmenlerin sivil yaşama entegrasyonunun kolaylaştırılabilmesi için çaba sarf eden politika geliştirenler ve uygulayıcılarına destek sağlamaya yeğlemektir. Sunulan bu yeni araç seti ile, mültecilerin sosyal içermesinin ve öz saygısının sağlanması için Avrupa Konseyi yeni bir girişimde bulunmaktadır; onların ev sahibi ülkenin dilini öğrenmeleri için bir imkan sağlanması yoluyla, bağımsız olabilmeleri için bir imkan tanımaktadır.”


Bu tanıtıma katkıda bulunmayı kabul eden dört uluslararası örgüt şimdiye kadar benzeri mevcut olmayan Avrupa Konseyi araç setinin yapılmasını memnuniyetle karşıladı.

Céline Peroni (Avrupa Komisyonu) araç setinde yürüttüğü bazı projelerde karşılaştığı bir takım zorluklara « hakiki somut çözümler » gördüğünü belirtti. Myriam Mwizerwa (Uluslararası Göç Örgütü) için, « iletişim becerisi bir sorumluluk duygusu ve gündelik hayatta var olma becerisi veriyor. » (zaten bu, araç setinin hedeflerinden biridiri). Gert Westerveen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) « Avrupa Konseyi Dil Politikası Programı tarafından düzenlenen bu araç setini çok olumlu » karşıladığını bildirdi.  Son olarak Cécile Thoreau bu setii selamlayarak , Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nezdindeki çalışmasının Avrupa Konseyi’nin çalışmalarıyla birbirlerini tamamlayıcı olduklarını hatırlattı.


Tanıtım : Ya sonra ?

Uluslararası örgüt temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda katılımcı araç setinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacağını beyan etti ; araç setinin hem gönüllüler hem de dil desteği öneren kuruluşlar için 7 dilde erişilebilen ve 57 araç ve gerekli diğer kaynaklardan oluşan bir internet sitesi (www.coe.int/lang-refugees) olduğunu hatırlayalım.

 

 Tanıtım konferansına katılan kuruluşların listesi (pdf)

 Araç seti tanıtım konferensı fotoğrafları seçkisi