Mülkiyet

  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre insanların yasal olarak kendilerine ait olan mülke sahip olma hakkı vardır. Hükümetler – ve diğer insanlar --uygun nedenler olmaksızın mal ve mülke el koyamaz.
  • Örneğin bir hükümet bir bireyin malına kamu kullanımı için el koyarsa, malın eski sahibini uygun bir biçimde tazmin etmelidir.
  • Strazburg Mahkemesinin kararları insanlara yasalara aykırı olarak kendilerinden alınan evlerine ve paralarına yeniden kavuşmalarına yardımcı olmuştur. Bu kararlar aynı zamanda ülkelerin mülkiyet hakkının korunmasını temin edecek kurallar oluşturmalarını sağlamıştır.

 

Örnekler

Dul eşin, kocasının polis tarafından el konan mallarını geri almak için sürdürdüğü mücadeleyi kazanması

Karol Rummi’nin eşi öldüğünde değerli eşyalarına polis tarafından keyfi olarak el kondu. Bn Rummi kocasının eşyalarını geri almak istediğinde mahkemede dava açmasına izin verilmedi ve malların artık devlete ait olduğu söylendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bn Rummi’nin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Kendisine tazminat ödendi ve benzer sorunların ileride yaşanmaması için yasada...

Read more

98 yaşındaki kadın, Komünist rejimin el koyduğu mülkünü geri almak için sürdürdüğü on yıllarca süren mücadeleyi kazandı

Romanya’da komünizmin çökmesinden sonra halka eski rejim tarafından kamulaştırılan mülklerinin iadesini isteme hakkı veren yasalar kabul edildi. Onbinlerce insan bu taleplerde bulundu ancak çok sayıda insan gecikmelerle ve başvurularının sonuca ulaştırılmamasıyla karşı karşıya kaldılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sistemde reform yapılması gerektiğine hükmetti—bunun sonucunda mülklerin...

Read more

Bankanın bir emeklinin biriken parasını vermeyi reddetmesinden sonra yapılan reformlar

Ruža Jeličić eski Yugoslavya vatandaşıydı 1970’li, 80’li yıllarda Almanya’da çalışmış ve tasarruflarını Alman Markı olarak eski Yugoslavya bankasına yatırmıştı. Ancak döviz tevdiat hesabı olan diğer binlerce kişi gibi onun da memleketine döndükten sonra hesabından para çekmesi yasaklanmıştı. Bayan Jeličić’in işi bırakmasından ve kocasının ölümünden sonra geçinecek parası kalmamıştı.

Read more

Evlerinden zorla çıkarılan ve büyük bir yoksulluk içinde yaşayan köylülere uygulanan yeni tazminat kuralları

Devlet terörle mücadele maksatlarıyla küçük bir köyün sakinlerini evlerinden çıkarmıştır. Köylülere on yıl boyunca köylerine geri dönmelerine izin verilmemiştir. Bu arada köylülere oturacakları başka bir konut veya para da verilmemiş ve köylüler büyük bir yoksulluk içinde yaşamışlardır. Strazburg Mahkemesi köylülerin haklarının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Yeni çıkarılan bir yasayla terörle...

Read more

Çernobil kurtarma görevlisine tazminat ödenmemesi üzerine reformlar yapılması

Anatoly Burdov Çernobil felaketi sırasında acil müdahale ekibinde görevliyken radyasyona maruz kalmıştı. Kendisi çeşitli sosyal haklar ve ödeneklere hak kazanmıştı ancak yetkililer – Rus mahkemelerince bu yönde kararlara rağmen -- bunları ödemeyi reddettiler. Strazburg Mahkemesi bu durumun Bay Burdov’un haklarının ihlaline neden olduğuna hükmetti. Sonuç olarak mahkeme kararlarının...

Read more

Aileler arazilerini elden çıkarmaya zorlandıktan sonra adil tazminat yasalarında değişiklik yapılması

İki ailenin Selanikte arazileri vardı. Yetkililer arazinin bir bölümüne kamuya ait inşaat nedeniyle el koydu – ancak ailelere arazinin gerçek değerinin çok küçük bir bölümü ödendi. Strazburg Mahkemesi bu durumun ailelerin mülkiyetin korunması hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Bilahare Yunanistan içtihadında değişiklik yapıldı, mahkemelerin insanların arazisi istimlak edildiğinde uygun bir...

Read more

İnançlarına karşı olmasına rağmen bir kadının kendisine ait arazi üzerinde avlanılmasına izin vermeye zorlanması

Catherine Schneider avlanmaya etik nedenlerle karşıydı ancak eski bir yasa uyarınca buna izin vermeye zorlanıyordu. Strazburg Mahkemesi Catherine Schneider’ı bir avcılık grubunun parçası olmaya zorlamanın onun temel haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Yasada değişiklik yapılarak av konusunda insanların vicdanlarının sesini dinlemesine izin verildi.

Read more